BEDİÜZZAMAN Said Nursi Hayat Kronolojisi

1878 
• Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin, Sofi Mirza Efendi ve Nuriye Hanım’ın 4. çocukları olarak Bitlis’in Hizan kazasına bağlı Nurs Köyü’nde tevellüd edişi. 

1897
• Said Nurs’nin, Vali Hasan Paşa'nın daveti üzerine Van'a gidişi.
• Müsbet ilimleri tetkik edip kısa zamanda her birisine vâkıf olması. 

• "Bediüzzaman" lâkabının verilmesi. 80 – 90 cilt kitabı, üç ayda bir defa ezberden tekrarlaması. 
1900
• İngiliz Müstemlekât Nazırı Gladiston'un gazetelerde çıkan konuşması ve Bediüzzaman'ın ruhunda meydana getirdiği feveran ve gayret. 

1907
• Bediüzzaman’ın İstanbul'a, Şark'ta üniversite açtırmak niyetiyle gelmesi.
• Kaldığı yerin kapısına "Her suale cevap verilir" levhasını asıp, âlimleri sual sormaya dâvet etmesi.
• Sultan II. Abdülhamid'e Şark'ta üniversite açtırmak için müracaatı.
• Yıldız Divan-ı Harbi'ne verilmesi. 

1909
• 31 Mart Hadisesi’nde Bediüzzaman'ın yatıştırıcılığı.
• İsyan etmiş olan sekiz tabur askeri itaate getirmesi.
• Bediüzzaman'ın Divan-i Harb'e verilmesi.
• Divan-i Harb'te beraat edişi ve serbest bırakılması. 

1910
• Divan-i Harb'ten beraat eden Bediüzzaman'ın, Van'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrılması. 

1911
• Şam'a gelişi ve Câmi-i Emeviye'de muhteşem bir hutbe irad etmesi.
• Sultan Reşad'la beraber Rumeli seyahatine çıkması. 

1913
• Bediüzzaman’ın Van'a gitmesi ve Şark üniversitesinin temelini attırması. 

1915
• Milis Kumandanı Bediüzzaman, Pasinler Cephesi’nde Ruslarla çarpışması. 

1916
• Bediüzzaman'ın Ruslara esir düşmesi. 

1918 • Bediüzzaman'ın Kosturma'dan firar edişi.
• 17 Haziran 1918: Bediüzzaman'ın Varşova, Viyana ve Sofya yoluyla İstanbul'a avdeti.
• Enver Paşa'nın vazife teklifini kabul etmeyen Bediüzzaman'a, Harbiye Nezareti’nin ikramiye ve harp madalyası vermesi.
• 13 Ağustos 1918: Ordu-yu Humayun'un tavsiyesiyle Dâr-ül Hikmet'e âzâ oluşu. 

1919
• 19 Nisan 1919: Bediüzzaman'ın Dâr-ül Hikmet'ten altı ay izne ayrılması.
• Sultan Vahdeddin’in, Bediüzzaman'a "Mahreç" payesi vermesi. 

1920
• İngiliz işgaline karşı Hutuvat-i Sitte’yi neşrederek mücadele etmesi.
• Bediüzzaman'ın Anglikan Kilisesi'ne cevabı.
• Bediüzzaman’ın, Kuvâ-yı Milliye’yi desteklemesi. 

1922
• Bediüzzaman’ın İstanbul'dan Ankara'ya gitmesi.
• 9 Kasım 1922: Bediüzzaman'a Meclis'te hoşâmedî yapılması. 

1923
• 19 Ocak 1923: Bediüzzaman’ın Meclis'te mebuslara hitaben 10 maddelik bir beyanname neşretmesi.
• 17 Nisan 1923: Ankara'da umduğunu bulamayan Bediüzzaman'ın Van'a gitmek üzere yola çıkması. 

1925 – 1927
• Bediüzzaman'ın Van'dan nefyi.
• Aynı sene içinde Bediüzzaman Van'dan İstanbul'a, oradan da Burdur'a getiriliyor.
• Isparta'da bir müddet kalan Bediüzzaman’ın, önce Eğridir, oradan da Barla'ya getirilmesi.
• Risale-i Nur'lar telif edilmeye başlanıyor. 

1934
• Barla'dan alınan Bediüzzaman'ın Isparta'ya getirilişi. 

1935
• 27 Nisan 1935: Dâhiliye Vekili Şükrü Kaya ve Jandarma Umum Kumandanı’nın askerî bir kıt'a ile Isparta'ya gitmesi ve Bediüzzaman’ın tevkif edilmesi.
• Tevkif edilen Bediüzzaman ve talebeleri’nin, muhakeme edilmek üzere Eskişehir'e götürülmesi. 

1936
• 27 Mart 1936: Tahliye edilen Bediüzzaman’ın, Kastamonu'da ikamete mecbur edilimesi.
• Üç ay karakolda kalan Bediüzzaman’ın, karakol karşısında bir eve yerleştirilmesi. 

1943
• 27 Eylül 1943: Bediüzzaman'ın tevkif edilerek Çankırı yoluyla Ankara'ya getirilmesi. 

1944
• Denizli Mahkemesi’nin başlaması.
• 15 Haziran 1944: Denizli Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Bediüzzaman'ın beraatını ilan etmesi.
• Ağustos 1944 sonlarında Ankara'dan gelen emirle Bediüzzaman’ın Emirdağ'da ikamete mecbur edilmesi. 

1948
• 23 Ocak 1948: Emirdağ'da kış ortasında Bediüzzaman ve talebelerinin tevkif edilişi ve Afyon mahkemesine sevki.
• 6 Aralık 1948: Afyon Mahkemesinin mevhum ve mesnetsiz iddialarla Bediüzzaman ve talebelerine mahkûmiyet kararı verişi ve temyiz. 

1949
• 20 Eylül 1949: Halkın tezahüratına mâni olmak için Bediüzzaman’ın Afyon hapishanesinden gece yarısı tahliye edilmesi.
• 20 Kasım 1949: Bediüzzaman'ın tekrar Emirdağ'a getirilişi. 

1952
• Ocak 1952'de Gençlik Rehberi mahkemesi için Bediüzzaman’ın İstanbul'a gitmesi.
• 22 Ocak 1952: Gençlik Rehberi mahkemesinin ilk duruşması.
• 5 Mart 1952: Bediüzzaman'ın Gençlik Rehberi davasından beraatı. 

1953
• Nisan 1953: Bediüzzaman’ın tekrar Emirdağ'a gidişi.
• Mayıs 1953: Tekrar İstanbul'a giden Bediüzzaman'ın üç ay kadar İstanbul’da kalması.
• Bediüzzaman'ın Patrik Athenagoras'la görüşmesi.
• Onsekiz yıllık ayrılıktan sonra Barla'ya tekrar gidişi. 

1956
• 23 Mayıs 1956: Sekiz senedir devam eden Afyon Mahkemesinde Risale-i Nurların beraatı ve iade edilmesi. 

1957 – 1958
• Nur Risaleleri’nin ve bu arada Tarihçe-i Hayat'ın matbaalarda neşredilmesi. 

1960
• 23 Mart 1960 Çarşamba: Bediüzzaman’ın, Ramazan'ın 25. günü, gece saat 03.00 civarında bu fani âleme veda edişi.
• 12 Temmuz 1960 Salı: Mezarı açılan Bediüzzaman'ın naaşı, Şanlıurfa’daki mezarından çıkarılarak askerî bir uçakla Isparta’ya götürülmesi. 

Bediüzzaman Said Nursi’nin Hayatı Boyunca Ayak Bastığı Yerler 

1877: Türkiye – Bitlis’in Hazan kazasının Nurs Köyü’nde Doğdu.
1891: Türkiye - Ağrı/Doğubeyazıt
1891-1893: Türkiye - Şirvan, Siirt, Bitlis, Tillo
1894: Türkiye - Mardin
1895-1897: Türkiye - Bitlis
1897: Türkiye – Van.
1900: Türkiye – İstanbul.
1910: Türkiye – İstanbul’dan Van’a geri dönüş.
1911: Suriye – Şam’a gidiş, Hutbe-i Şamiye’nin iradı.
1911: Rumeli Seyahati.
1913: Türkiye – Van’a tekrar gidiş, üniversite temeli atış.
1915: Türkiye – Erzurum – Pasinler Cephesinde I. Dünya Savaşı’na katılış.
1916: Türkiye – Erzurum – Pasinler’de (???) esir düşer, Rusya – Kosturma’ya götürülür.
1918: Rusya – Kosturma’dan firar eder.
1918: Rusya – Varşova, Almanya – Viyana, Bulgaristan – Sofya ve Türkiye – İstanbul’a ulaşır.
1922: Türkiye – Ankara’ya gizli şifre ile çağrı üzerine gider.
1923: Türkiye – Van’a geri döner.
1925: Türkiye – Van’dan nefyedilir.
1925 – 1927: Türkiye – İstanbul ve oradan da Burdur’a götürülür.
1925 – 1927: Türkiye – Burdur’dan Isparta, Eğirdir ve Barla’ya götürülür.
1934: Türkiye – Isparta’ya sürgün edilir.
1935: Türkiye – Isparta’dan Eskişehir’e götürülür.
1936: Türkiye – Eskişehir’den Kastamonu’ya gönderilir.
1943: Türkiye – Çankırı yoluyla Ankara’ya götürülür.
1944: Türkiye – Denizli Mahkemesi.
1944: Türkiye – Tekrar Emirdağ’a gider.
1948: Türkiye – Emirdağ’dan kışın ortasında Afyon’a götürülür.
1949: Türkiye – Afyon’dan gece tekrar Emirdağ’a gönderilir.
1952: Türkiye – İstanbul’a Gençlik Rehberi Mahkemesi için gelir.
1953: Türkiye – İstanbul’dan Emirdağ’a gider. (Nisan 1953).
1953: Türkiye – Emirdağ’dan 3 aylığına İstanbul’a tekrar gider. (Mayıs 1953).
1953: Türkiye – Isparta – Barla’ya 18 yıllık ayrılıktan sonra tekrar geri döner.
1956: Türkiye – Afyon Mahkemesi’nden Beraat eder.
1960: Türkiye – Şanlıurfa’da vefat eder.

Fevzi Çakmak Mah. Bediûzzaman Cad. Edirne Sok. Şükür Apt. No:2 Kaynarca/Pendik/İSTANBUL
+90 216 596 0 262
info[@]eddaivakfi.com
Eddâî Vakfı
Copyright © 2019 EDDÂÎ - Eğitim Dayanışma Düşünce Araştırma İlim Vakfı | Tüm hakları saklıdır.