Vakfın Gayesi

Vakfın gayesi dini, ahlaki, tarihi ve milli esaslara bağlı kalarak ilmin ve ilmi çalışmaların yaygınlaşması, kolaylaşması, milli ve milletlerarasında fertlerin bu esaslara göre yetişip şahsiyet kazanmasını sağlamak amacıyla tüm tahsil kademelerinde yer alan talebelere hizmet etmek, tahsil ve hayatlarını kolaylaştırmak, bir taraftan müsbet fen ilimleri ile teçhiz, diğer taraftan ahlaki ve manevi değerlere sahip inançlı, kültürlü, barış ve huzur içinde birlikte yaşamayı isteyen, ilmi araştırmalarda bulunacak niteliklere sahip olan iş ve meslek sahibi insanlar yetiştirmek için her türlü imkan ve yardımları sağlamak, insani ve aile değerlerini korumak ve yaşatmak, milli ve milletlerarası seviyede her türlü teşebbüste bulunmaktır.

 

Tabii afet, savaş, çevre, sağlık ve ekonomik felaketlerden zarar görenler ile ekonomik imkanı bulunmayan yurtiçinde veya dışında bulunan insanların yaşama, barınma, sağlık, eğitim ve diğer ihtiyaçlarını sağlamaktır.

Fevzi Çakmak Mah. Bediûzzaman Cad. Edirne Sok. Şükür Apt. No:2 Kaynarca/Pendik/İSTANBUL
+90 216 596 0 262
info[@]eddaivakfi.com
Eddâî Vakfı
Copyright © 2019 EDDÂÎ - Eğitim Dayanışma Düşünce Araştırma İlim Vakfı | Tüm hakları saklıdır.